Chương trình cho vay mới nhất của ngân hàng chính sách
Ngân Hàng

Các chương trình cho vay của ngân hàng chính sách

Hiện nay các ngân hàng chính sách có những chương trình vay nào?

Các chương trình cho vay của ngân hàng chính sách hiện nay có chương trình nào ? Những ai được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, điều kiện để được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội… Là điều mà nhiều hộ gia đình quan tâm mong muốn tìm hiểu. Cùng với sự hội nhập ngày nay, việc phát triển xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân ngày được nâng cao.

Các ngân hàng chính sách hỗ trợ người dân vay vốn để tiếp tục canh tác, phát triển nhà ở cũng là phát triển xã hội. Để đất nước ngày càng phát triển hơn thì phải giúp đỡ người dân phát triển thoát nghèo vươn lên thì đất nước mới phát triển được.

Nhằm tạo điều kiện cho bà con vượt khó vươn lên, các ngân hàng chính sách đã triển khai cơ bản các chương trình cho vay để đáp ứng nhu cầu của nhiều hộ gia đình. Giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn vay tiền lãi suất thấp mà không phải đi vay tiền bên ngoài. Những người không có điều kiện phải tiếp cận với các hình thức tín dụng,Hay các hình thức cho vay nặng lãi khác.

Qua đó góp phần hạn chế, đẩy lùi tín dụng đen, phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước. Có thể cải thiện đời sống, tạo được công ăn việc làm cho người dân. Sau đây là một số chương trình cho vay của ngân hàng chính sách xã hội bạn có thể tham khảo.

Chương trình cho vay mới nhất của ngân hàng chính sách
Chương trình cho vay mới nhất của ngân hàng chính sách

Ngân hàng chính sách xã hội là gì

Ngân hàng chính sách xã hội được hiểu là ngân hàng do Nhà nước thành lập và quản lý. Ngân hàng chính sách xã hội được thành lập nhằm hỗ trợ những người thuộc đối tượng chính sách. Có thể kể đến như vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết đời sống góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo….

Chức năng và nhiệm vụ của các ngân hàng chính sách

+ Các ngân hàng chính sách có nhiệm vụ triển khai các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

+ Theo quy định tại điều lệ về tổ chức và hoạt động, các ngân hàng chính sách phải thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về huy động vốn. Hỗ trợ người dân vay cũng như các dịch vụ ngân hàng khác.

+ Các ngân hàng chính sách có nhiệm vụ tiếp nhận ủy thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị- xã hội, các hiệp hội, các hội. Các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước.

+ Các ngân hàng chính sách có nhiệm vụ có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc vay vốn của các tổ chức, cá nhân. Thực hiện hợp đồng ủy thác của các đơn vị nhận ủy thác.

Xem thêm :

Top 5 ngân hàng uy tín tại Việt Nam

Chương trình cho vay của ngân hàng chính sách mới nhất

Chương trình cho vay đối với hộ nghèo

Hộ nghèo theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2020 của Chính phủ

Đối tượng được vay vốn: Là hộ nghèo theo quy định của Chính phủ như có nơi cư trú tại địa phương, có tên trong danh sách hộ nghèo của xã theo chuẩn hộ nghèo.

Hộ vay không phải thế chấp tài sản, không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Được miễn phí thủ tục vay vốn nhưng phải là tổ viên của tổ tiết kiệm và vay vốn được tổ bình xét. Sau đó lập thành danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

Người đại diện hộ gia đình vay vốn phải có trách nhiệm làm thủ tục vay vốn và trả nợ cho ngân hàng. Người đại diện hộ gia đình vay vốn phải là người đủ 18 tuổi trở lên. Có năng lực hành vi dân sự để đứng tên vay và thực hiện các giao dịch với ngân hàng chính sách.

Mục đích vay vốn:

Phục vụ kinh doanh, sản xuất và dịch vụ hoặc một phần nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt như : sửa chữa nhà ở, lắp đèn điện, sử dụng nước sạch và hỗ trợ con em hộ nghèo được đi học. Đầu tư các mô hình có quy mô lớn hơn và thời hạn đầu tư dài ngày như: trồng cây công nghiệp, cà phê, chè, cây ăn quả, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản,…

Mức vay tối đa: 100 triệu/ hộ vay.

Những trường hợp là hộ nghèo nhưng không được vay vốn như: hộ không có khả năng lao động, hộ đang trong giai đoạn thi hành án, hộ mắc các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, trộm cắp,…

Chương trình cho vay đối với hộ cận nghèo

Hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Đối tượng được vay vốn: Hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ.

Hộ cận nghèo vay không phải thế chấp tài sản, không cần thực hiện đảm bảo tiền vay. Được miễn phí thủ tục vay vốn. Hộ cận nghèo phải cư trú hợp pháp tại địa phương, có tên trong danh sách hộ cận nghèo của Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận theo chuẩn hộ cận nghèo.

Mục đích vay vốn: phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh tạo công ăn việc làm, nuôi sống gia đình, giúp hộ thoát nghèo.

Mức vay tối đa: 100 triệu/ hộ vay .

Lãi suất vay: 7.92%/năm (bằng 120% lãi suất cho vay hộ nghèo).

Điều kiện vay vốn ngân hàng chính sách xã hội
Điều kiện vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

Chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo

Hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Đối tượng cho vay: là những hộ đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo nay đã thoát nghèo được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Nếu trong vòng tối đa là 03 năm hộ đó không có trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thì xem như hộ đó đã thoát nghèo.

Mục đích vay vốn: đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập

Mức vay tối đa: 100 triệu/ hộ vay.

Lãi suất vay: 8.25%/năm (bằng 125% lãi suất cho vay hộ nghèo).

Các hộ mới thoát nghèo muốn vay vốn phải không còn dư nợ trong chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn hoặc các chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Đối tượng cho vay: hiện là học sinh sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn đang học tại các trường đại học. Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hoặc tại các Cơ sở đào tạo nghề gồm:

HSSV mồ côi cha và mẹ hoặc chỉ có cha hoặc mẹ nhưng cha hoặc mẹ không có khả năng lao động để kiếm sống. HSSV là người trong hộ gia đình thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.  HSSV có gia đình gặp khó khăn đột ngột về tài chính do thiên tai, lũ lụt, hạn hán, bệnh tật, hỏa hoạn, dịch bệnh khi đang theo học được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nói cư trú xác nhận.

Bộ đội xuất ngũ đang học tại cơ sở dạy nghề thuộc Bộ quốc phòng hoặc cơ sở khác tương đương. Lao động nông thôn học nghề tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Trường dạy nghề của Bộ, ngành, tổ chức công tác xã hội.

HSSV đang sinh sống trong hộ gia đình sinh sống tại địa phương có nơi cư trú hợp pháp. Đối với Sinh viên năm nhất phải có giấy trúng tuyển hoặc giấy nhập học của trường. Đối với sinh viên năm hai thì phải có giấy xác nhận là sinh viên của trường và không vi phạm hành chính các tệ nạn xã hội.

Mục đích vay vốn: để trang trải việc học.

Phương thức cho vay: Đối với HSSV vay thông qua hộ gia đình thì cho vay tực tiếp có ủy thác một số nội dung cho Hội, Đoàn thể. Đối với HSSV mồ coi thì cho vay trực tiếp với người vay.

Mức cho vay: 1.500.000đồng/tháng/HSSV.

Lãi suất cho vay: 6.6%/năm.

Cho vay để giải quyết việc làm cho người thất nghiệp

Đối tượng cho vay: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ và vừa. Hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác và người lao động. Ưu tiên cho vay đối với người lao động thuộc các hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường dẫn đến việc không có việc làm (gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp).

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh phải được thành lập, đã đăng ký doanh nghiệp và được pháp luật bảo vệ. Có dự án vay vốn khả thi và phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh. Thu hút lao động có công việc ổn định, dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện và có khoản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật.

Đối với người lao động là phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm hoặc thu hút lao động có công việc ổn định, có nơi cư trú hợp pháp tại địa phương.

Mức cho vay: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh: tối đa 1 tỷ đồng/ 1 dự án và không quá 50 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm. Đối với người lao động, tối đa 50 triệu đồng/ người.

Lãi suất vay: Đối với người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn về kinh tế – xã hội cũng như tài nguyên, thiên nhiên hạn chế. Người khuyết tật, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật. Người dân tộc thiểu số sẽ có lãi suất vay là 3,3%/năm. Các đối tượng khác là mức lãi suất 6.6%/năm.

Vay vốn ngân hàng chính sách xã hội
Vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

Cho vay vốn công trình sản xuất nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Đối tượng được vay vốn: Các hộ gia đình đang sinh sống tại nông thôn (hộ nghèo và hộ không nghèo).

Hộ muốn vay phải cư trú hợp pháp tại nông thôn, hộ chưa có công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hoặc đã được lắp đặt, xây dựng nhưng chưa đạt tiêu chuẩn về nước sạch và chưa đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận.

Hộ vay phải là thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn được tổ bình xét lập thành Danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã thì mới không cần thế chấp tài sản vay.

Mục đích vay: Mua nguyên vật liệu, trả công xây dựng và các chi phí khác cần thiết cho việc xây mới. Cải tạo công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Mức cho vay: tối đa 12 triệu đồng/ hộ; 06 triệu đồng/ công trình.

Lãi suất vay: 9%/năm.

Cho vay các đối tượng đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

Đối tượng cho vay: Người lao động thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo hoặc thuộc hộ cận nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định. Người lao động là người dân tộc thiểu số; người lao động có thân nhân là người có công với cách mạng. Là người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; là người đang sinh sống tại huyện nghèo. Là người thuộc hộ gia đình có cá nhân trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển hoặc chịu thiên tai do thiên nhiên mang lại.

Người lao động vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có nơi cư trú hợp pháp tại địa phương được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn xác nhận thuộc các đối tượng vay vốn. Có hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp rõ ràng, đúng pháp luật.

Mức cho vay: Tối đa bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài được ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Lãi suất cho vay: Đối với người lao động là hộ nghèo và người dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a năm 2008 của Chính phủ mức lãi suất là 3.3%/năm. Các đối tượng còn lại là 6.6%/năm.

Trên đây là một số chương trình cho vay của ngân hàng chính sách nhằm giúp cho người lao động có thêm kinh phí trang trải cuộc sống. Tăng thu nhập trong nhân dân, tạo công ăn việc làm dẫn đến xóa bỏ tệ nạn xã hội do những người không có việc làm nên dễ nảy sinh hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra các chương trình cho vay của ngân hàng chính sách còn giúp người dân thoát nghèo. Đáp ứng vốn kịp thời để người dân tăng gia sản xuất, tăng thu nhập. Cải thiện đời sống, không phải tiếp cận với hình thức tín dụng đen, cho vay với lãi suất cao. Đây là đường lối, chính sách, chủ trương đúng đắn của nhà nước giúp đất nước ngày càng phát triển hơn.

Danh sách các ngân hàng chính sách xã hội

Địa chỉ ngân hàng chính sách xã hội TP HCM

CHI NHÁNH: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:  Số 271, đường Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:  028.39572.186

Fax:  028.39572.194

Email:  [email protected]

Địa chỉ ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện:   CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ:  Số 27, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại:  024.62817.130

Fax:  024.62817.122

Email:  [email protected]

Địa chỉ ngân hàng chính sách xã hội Bình Dương

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện:   CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện:  0100695387 – 051

Địa chỉ:  Số 58, đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại:  0274.3848.914

Fax:  0274.3859.573

Email:  [email protected]

Địa chỉ ngân hàng chính sách xã hội Đà Nẵng

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện:   CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện:  0100695387 – 037

Địa chỉ:  346 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại:  0236.3786.668

Fax:  0236.3786.757

Email:  [email protected]

Địa chỉ ngân hàng chính sách xã hội TP Cần Thơ

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện:  0100695387 – 055

Địa chỉ:  Số 156-158, đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp,quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại:  0292.3828.011

Fax:  0292.3828.950

Email:  [email protected]

Please follow and like us:

admin

Mình là Admin của baocongnong.com Trang tin tức nông nghiệp, công nghiệp, ngư nghiệp. Cập nhật giá cả thị trường, giá nông sản trong nước .... Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ website !

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.