Tìm hiểu vị trí kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Kế toán tổng hợp là gì ? Như chúng ta đã biết trong mỗi bộ phận đều có các vị trí, chức vụ khác nhau. Ở bộ phận kế toán cũng vậy, nào là kế toán kho, kế toán thuế, kế toán công nợ, kế toán trưởng..Một trong những vị trí khá quan trọng đó chính là kế toán tổng hợp. Vậy vị trí này có chức năng gì, nhiệm vụ ra sao ? Báo Công Nông mời bạn cùng tìm hiểu chi tiết sau đây.

Kế toán tổng hợp là gì

Ở vị trí này, Kế toán tổng hợp là người trực tiếp kiểm tra các phần hành của phòng kế toán (sản xuất, hàng tồn kho, chi phí, công nợ …). Luôn đảm bảo phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đúng theo yêu cầu của Doanh nghiệp và đúng với Chế độ kế toán hiện hành.

Ngoài ra, kế toán tổng hợp sẽ ghi chép phản ánh, tổng hợp lại các số liệu kế toán và lập báo cáo tài chính (cũng như các báo cáo khác khi cần thiết). Chịu trách nhiệm giải trình về các số liệu trong các báo cáo mà minh đã lập. Với các doanh nghiệp vừa và lớn thì Kế toán tổng hợp sẽ làm việc trực tiếp dưới quyền kế toán trưởng.

Bạn có thể xem Kế toán trưởng là gì tại đây

Kế toán tổng hợp là gì
Kế toán tổng hợp là gì

Kế toán tổng hợp tiếng anh là gì

Trong tiếng anh Kế toán tổng hợp có tên gọi: General Accountant. Đây là một vị trí rất quan trọng trong hoạt động kế toán của doanh nghiệp. Kế toán tổng hợp cũng cần phải nắm được tổng hợp các thông tin chính xác và ghi chép lại báo cáo. Cũng như cần phải nắm rõ trách nhiệm để lập bảng báo cáo tài chính chính xác.

Công việc, trách nhiệm và quyền hạn của kế toán tổng hợp

Mỗi bộ phận, mỗi vị trí đều có những công việc, quyền lợi kèm theo trách nhiệm khác nhau, kế toán tổng hợp cũng vậy. Sau đây là một số công việc chính cũng như trách nhiệm và quyền hạn mà người làm kế toán tổng hợp có được.

Công việc của kế toán tổng hợp là gì

Sẽ có nhiều bạn suy nghỉ vị trí kế toán tổng hợp cũng là vị trí kế toán trưởng. Thế nhưng điều này là không đúng nhé, Công việc của kế toán tổng hợp sẽ khác với kế toán trưởng.Kế toán tổng hợp là một trong những người thực hiện các công việc bao quát toàn bộ công tác kế toán trong đơn vị doanh nghiệp. Nên để thực hiện tốt công việc này thì đòi hỏi nghiệp vụ của người kế toán phải chắc và phải bao quát. Những công việc phải làm của kế toán tổng hợp cụ thể như sau.

Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp là gì

+ Kiểm tra toàn bộ các định khoản – các nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp vào cuối mỗi tháng, mỗi quý và mỗi năm.

+ Kiểm tra sự cân đối của các bảng báo cáo chi tiết và báo cáo tổng hợp để kịp thời phát hiện và có thể điều chỉnh các số liệu sai lệch trước khi báo cáo thuế.

+ Kiểm tra số dư cuối kỳ xem có hợp lý và đúng thực tế hay không.

+ Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý các công nợ phải thu khó đòi.

+ Tính được giá thành và định khoản các nghiệp vụ về tính giá thành.

+ Cuối năm, thực hiện Kết chuyển doanh thu và chi phí, xác định lãi lỗ.

+ Thực hiện in sổ sách kế toán để lưu trữ.

+ Lập bảng báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê và cả báo cáo thuế

+ Cùng kế toán trưởng giải trình, cung cấp dữ liệu cho các cơ quan như: cơ quan thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra đến kiểm tra bất chợt và có yêu cầu.

+ Đề xuất và kiến nghị những ý kiến, những giải pháp để cải tiến công việc tốt hơn.

Trách nhiệm của kế toán tổng hợp là gì

Những trách nhiệm mà một nhân viên kế toán tổng hợp cần đảm bảo được đó là:

+ Chịu trách nhiệm về số liệu giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp, định khoản tất cả các nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối, hợp lý giữa các số liệu chi tiết và tổng hợp, số dư cuối kỳ so với số liệu thực tế.

+ Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ và tính thuế GTGT

+ Chịu trách nhiệm về việc lập báo cáo tài chính theo quý, BCTC theo năm, và các báo cáo khác theo quy định của Bộ, hoặc theo yêu cầu của quản lý cấp cao

+ Có trách nhiệm tham gia phối hợp trình bày các số liệu, giải trình với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

+ Chịu trách nhiệm trong bảng thống kê, tổng hợp và cung cấp các số liệu kế toán khi được yêu cầu.

+ Thực hiện lưu trữ số liệu, sổ sách kế toán theo đúng những quy định, chế độ kế toán.

Trách nhiệm của người làm kế toán tổng hợp là gì
Trách nhiệm của người làm kế toán tổng hợp là gì

Quyền hạn của kế toán tổng hợp trong bộ phận kế toán

Những quyền hạn của kế toán tổng hợp có thể kể đến:

+ Kế toán tổng hợp có quyền yêu cầu các kế toán viên điều chỉnh khi phát hiện sai sót, hoặc yêu cầu cung cấp báo cáo theo quy định của doanh nghiệp.

+ Kế toán tổng hợp thực hiện công việc bao quát toàn bộ công tác kế toán trong đơn vị doanh nghiệp

Như các bạn đã biết kế toán trưởng chính là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước ban giám đốc và các cơ quan chức năng có liên quan. Thì kế toán tổng hợp lại chính là trợ thủ đắc lực nhất cho kế toán trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.  Có thể nói 2 vị trí kế toán này có mối quan hệ tương trợ lẫn nhau và rất khó tách rời.

Kế toán trưởng muốn thực biện tốt công việc của mình thì phải cần có những nhân viên làm kế toán tổng hợp và những kế toán nội bộ tài năng. Họ giỏi xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cách tổ chức khéo léo các chứng từ kế toán và lập báo cáo.

Cách để trở thành một kế toán tổng hợp giỏi

Bước 1: Học và nắm vững các kiến thức trong nguyên lý kế toán

Đây là một trong những môn học giúp cho các bạn có được kiến thức từ gốc rễ. Những nền tảng kiến thức cơ bản để tự tin tiếp cận với chuyên ngành kế toán. Những kiến thức này là những nguyên tắc, khái niệm cơ bản về kế toán. Giúp các bạn có thể tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn những nội dung về kế toán ở những môn học kế toán khác. Cụ thể bạn sẽ học được nền tảng trong nguyên lý kế toán, đó là:

Kiến thức tổng quan về kế toán, công việc của kế toán trong một doanh nghiệp

Hệ thống các tài khoản kế toán, Hệ thống chứng từ kế toán, Hệ thống sổ sách kế toán, Hệ thống báo cáo kế toán.

Nội dung về phương pháp kế toán bán hàng, kế toán nguyên vật liệu, giá vốn. Khấu hao tài sản cố định, tính giá thành sản phẩm và những thuật ngữ thường sử dụng trong kế toán.

Bước 2: Học cách lập báo cáo và giải trình trong báo cáo tài chính

Đây là một trong những khâu quan trọng mà các kế toán viên cần phải thực hiện được để có thể thực hiện tốt các công việc của kế toán tổng hợp. Hai loại báo cáo kế toán mà các bạn cần làm đó là: báo cáo quản trị và báo cáo tài chính.

Báo cáo quản trị: sẽ theo đặc trưng của từng doanh nghiệp và theo yêu cầu quản lý mà cần lập những sổ sách, chứng từ khác nhau.

Báo cáo tài chính: Cần nắm vững cách thực hiện bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

Những điều bạn cần lưu ý khi học kế toán tổng hợp

+ Khi bắt đầu một năm tài chính mới, cần thực hiện kết chuyển số dư năm trước sang năm sau. Tổng số dư cuối năm trước phải bằng với tổng số dư đầu năm sau.

+ Với hóa đơn đầu vào, đầu ra cần kiểm tra tính hợp lý, chính xác về các số liệu.

+ Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải được định khoản và ghi chép, nhập liệu đầy đủ vào sổ có liên quan.

+ Những bút toán cuối tháng cần thực hiện là: tiền lương, trích khấu hao TSCĐ. Phân bổ chi phí trả trước, kết chuyển doanh thu, các khoản chi phí….

+ Cuối năm: thực hiện kết chuyển chi phí và doanh thu để tính lãi, lỗ.

+ Lập bảng cân đối phát sinh và báo cáo kết quả HĐKD.

Để có thể hoàn tất việc lên sổ và lập các báo cáo nêu trên. Ngoài lý thuyết ra thì các kế toán viên cũng cần học hỏi để trao dồi thêm những kỹ năng, cập nhật những chế độ kế toán đang biện hành để triển khai trong công việc.

Bước 3: Kê khai thuế và lập báo cáo tài chính

Để thực hiện tốt công việc kê khai thuế và lập báo cáo tài chính. Trước tiên kế toán cần phải biết rõ thời hạn để nộp tờ khai (bao gồm tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, báo cáo việc sử dụng hóa đơn). Báo cáo phải đảm bảo nộp đúng thời hạn. Cụ thể:

+ Với doanh nghiệp kê khai theo tháng thì thời hạn nộp tờ khai hàng tháng sẽ là ngày 20 của tháng tiếp theo.

+ Nếu kê khai theo quý thì thời hạn nộp tờ khai là ngày 30 của tháng đầu tiên vào quý tiếp theo.

+ Với bảng BCTC thì các đơn vị cần phải nộp trong vòng 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

+ Còn đối với việc thực hiện kê khai thuế và lập báo cáo tài chính thì kế toán nên lập trực tiếp trên phần mềm HTKK (cần tải phiên bản mới nhất để tránh bị lỗi khi nộp).

Để thực hiện tốt công việc kê khai thuế và lập BCTC này, kế toán cần chú ý những vấn đề sau:

+ Cần cập nhật các loại thuế hiện hành mới nhất theo quy định.

+ Cần hiểu và biết rõ các loại thuế mà đơn vị doanh nghiệp mình phải nộp.

+ Việc nộp tờ khai hàng tháng phải đầy đủ: tờ khai thuế GTGT. Thuế thu nhập cá nhân(TNCN) (nếu có), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính (nếu có).

+ Cuối năm: Lập báo cáo, quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN.

Bước 4: Thực hành kế toán tổng hợp trên phần mềm

Khi đã nắm vững những nền tảng lý thuyết, các bạn hãy cần bắt tay vào để thực hành trực tiếp trên các phần mềm. Đây cũng là bước quan trọng vì các bạn sẽ được vận dụng lý thuyết để áp dụng vào thực tế. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại một đơn vị cụ thể sẽ giúp chúng ta hiểu sâu và tích lũy nhiều kinh nghiệm quý giá.

Nói tóm lại, với các bạn mới bước chân vào nghề kế toán thì chúng ta cần học đầy đủ và tuần tự các bước: Bắt đầu từ việc học lý thuyết cơ bản, rồi đến cách lập báo cáo. Kê khai thuế và sau cùng là hãy thực hành thực tế. Với trình tự các bước này sẽ giúp các bạn có được những nền tảng kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể bước vào vị trí của một kế toán tổng hợp và hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc nhất.

Mức lương kế toán tổng hợp hiện nay bao nhiêu

Dù ở đâu, gia đình bạn có khá giả hay thế nào đi nữa thì điều quan trọng khi đi làm đó chính là lương. Thật vậy, bởi lương thưởng là thứ không thể thiếu trong đời sống hiện nay. Nhiều người trước khi học kế toán hoặc đang tìm việc làm kế toán tổng hợp thường thắc mắc. Không biết mức lương cơ bảng của kế toán tổng hợp hiện nay là bao nhiêu ?

Trong thực tế, mỗi công ty, doanh nghiệp khác nhau đều có công việc, trách nhiệm cũng khác nhau. Ngoài ra mức lương của mỗi vị trí cũng phụ thuộc nhiều vào cống hiến mà người làm vị trí đó đem lại. Hoặc sự tăng trưởng và phát triển của toàn thể công ty. Câu trả lời mức lương của kế toán tổng hợp sẽ là không có mức lương nào chính xác.

Tuy nhiên chúng ta có thể biết được mức lương cơ bản của vị trí kế toán tổng hợp. Cũng như một số yếu tố để xác định cách tính mức lương của kế toán tổng hợp. Theo đó mức lương của kế toán tổng hợp được tính dựa vào một số yếu tố sau đây.

Mức lương kế toán tổng hợp cao không
Mức lương kế toán tổng hợp cao không

Mức lương kế toán tổng hợp dựa vào năng lực, kinh nghiệm

Mức lương của kế toán tổng hợp nói riêng và các ngành nghề khác nói chung luôn tỷ lệ thuận với năng lực cũng như kinh nghiệm của bạn. Qua nhiều năm làm việc, bạn đã có kinh nghiệm có thể xử lý một lúc nhiều công việc khác nhau. Vì vậy mức lương sẽ cao hơn người mới vào làm hoặc có ít hơn kinh nghiệm.

Mức lương kế toán tổng hợp dựa vào tính chất, khối lượng công việc

Ở mỗi công ty buôn bán sản phẩm hay kinh doanh dịch vụ, thương mại.. thì khối lượng công việc cũng như tính chất công việc khác nhau. Vì vậy công ty nào có khối lượng công việc nhiều mức lương cũng sẽ cao hơn so với cùng vị trí ở công ty khác.

Mức lương kế toán tổng hợp dựa vào quy mô, tình hình tài chính

Điều này là minh chứng rõ ràng nhất, bởi doanh nghiệp lớn, có tài chính mạnh thì mức lương cao hơn. Đối với các công ty nhỏ lẻ, tài chính không nhiều thì khó đòi hỏi mức lương cao. Tuy nhiên tại những công ty nhỏ đôi khi bạn lại cảm thấy môi trường làm việc tốt hơn.

Doanh nghiệp nào có kết quả kinh doanh thuận lợi, chắc chắn mức lương của các bộ phận sẽ cao hơn. Ngoài ra còn có thêm nhiều đãi ngộ hấp dẫn như : tháng 13 được 2 tháng lương, thưởng tết cao, thưởng nhà, thưởng xe, du lịch…

Mức lương kế toán tổng hợp dựa vào khu vực làm việc

Mỗi tỉnh thành, khu vực có sự phát triển kinh tế không đồng đều. Chính vì vậy mức sống của mỗi nơi cũng không giống nhau. Từ đó dẫn đến mặt bằng mức lương chung cũng chênh lệch. Ở những tỉnh thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội.. đời sống thường cao hơn ở các tỉnh lẻ. Mức lương của kế toán tổng hợp nói riêng và các ngành khác nói chung cũng cao hơn.

Trên đây là một số yếu tố dùng xác định mức lương vị trí kế toán tổng hợp. Sau đây là mức lương cơ bản mà vị trí kế toán tổng hợp có thể nhận được dành cho bạn tham khảo.

+ Ở vị trí kế toán tổng hợp dành cho sinh viên mới ra trường. Mức lương cơ bản từ 4 – 7 triệu/tháng.

+ Ở vị trí kế toán tổng hợp đối với người có kinh nghiệm 1-2 năm. Mức lương cơ bản khi vào làm ở công ty mới từ 6 – 8 triệu/tháng.

+ Ở vị trí kế toán tổng hợp đối với người có kinh nghiệm 3 – 5 năm. Mức lương dao động từ 8 – 10 triệu thậm chí có thể hơn.

Tổng kết về vị trí kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Hy vọng, bài viết này sẽ giúp các bạn mở rộng rộng hơn các kiến thức về Kế toán tổng hợp là gì. Giúp các bạn mới có thể hoàn toàn tự tin để bắt đầu một hành trình mới. Học sẽ không bao giờ là thừa vì thế khi còn trẻ hãy đầu tư cho mình thời gian. Học thật vững các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, trau dồi cho mình các kỹ năng. Cùng với sụ nỗ lực hết mình, nhất định thành công sẽ đến với bạn!